Komercijalni poslovi
Forma od osnivanja 2000. godine, sarađuje sa proizvođačima kafe. U 2003. godini se Forma opredelila, pa je do 2010. godine poslovala u okviru direktne distribucije Grand Kafe (kasnije Droga Kolinska), čime se potvrdila kao dobar, lokalno - operativni, partner.  
Od 2011. godine, Forma, uvodi nove proizvode i razvija nove kanale distribucije, najpre sa proizvodima za odrzavanje kućne i lične higijene i kozmetike, da bi investicje u prodajne kanale nastavila, uspostavljanjem hladnog lanca distribucije. 
Forma, aktivno saradjuje sa oko 300 kupaca koji, razvrstani po gradovima i selima Timočkog regiona, imaju oko 400. istovarnih mesta. 
Logistika
Usluge logistike su razvrstane u tri paket ponude: Cross docking, Cross docking sa ograničenim korišćenjem magacinskih kapaciteta i Flate rate paket, koji podrazumeva neograničeno korišćenje kapaciteta. Zajedničke karakteristike ovih ponuda su: prijem, sortiranje i prepakivanje robe, transport do MPO kupca, uredan tok transportne, finansijsko-knjigovodstvene i prodajne administracije u skladu sa propisima i Zakonom.
 
Forma pruža usluge logistike svojim Principalima u okviru Ugovora o distribuciji. Pružanje usluga logistike se ugovara posebno, zbog specifičnih zahteva Naručioca ili specijalnog režima čuvanja i transportovanja robe..
Okvirni godisnji promet Forme se krece od 1,5 do 2,5 miliona eur, dok je profitna stopa na nivou od 1,5% od ostvarenog prometa po odbitku poreza i taksi!